Kuvakoko ja kuvakulma

Uutiset perustuvat oikeaan tietoon. Kameran paikan valinnalla ja etäisyydellä voi vaikuttaa ratkaisevasti siihen millaisen sanoman uutinen välittää katsojalle. Siksi uutiskuvausta suunnitellessa on tärkeää miettiä uutisiin sopiva kuvakoko ja kuvakulma. Uutisviittoja kertoo uutiset neutraalisti, jolloin uutisesta saa luotettavan kuvan.

Tyypillisiä viitotuissa uutisissa käytettyjä kuvakokoja ovat puolikuva ja laajapuolikuva. Näissä myös viittojan ilmeet ja eleet näkyvät selkeästi.

Esimerkiksi liian suurta kuvakokoa käytettäessä viittoja jää niin pieneksi, että viittominen ei erotu tarpeeksi selvästi, varsinkaan kännykän näytöltä katsottuna. Liian läheltä kuvatussa uutisessa taas viittojan kädet jää helposti osittain kuvaruudun ulkopuolelle. Puolikuva ja laajapuolikuva ovat suositeltavia vaihtoehtoja, joissa uutisviittominen näkyy selkeästi ja sitä on helppo ymmärtää.

Kuvakoon lisäksi myös kuvakulma, josta kuvataan, vaikuttaa uutisvittojan olemukseen ja ilmaisee erilaisia asioita.

Kamera sijoitetaan suoraan viittojan eteen silmien korkeudella.

Yläkulmassa, lintuperspektiivissä oleva kamera saa kuvattavasta henkilöstä pienen ja avuttoman näköisen, kun taas alhaalta sammakkoperspektiivistä otettu kuva saa henkilön näyttämään suurelta ja voimakkaalta.

Suoraan viittojan eteen asetettu kamera antaa neutraalin kuvakulman ja sopii näin hyvin uutiskerrontaan.